Tag Archives: bái phật

Nhất Tâm Bái Phật: Bí Quyết Rèn Luyện Tâm Thức Và Hướng Thiện

Nhất tâm bái Phật

Nhất tâm bái Phật là một hành động mang tính biểu tượng cho tinh thần tu tập của người Phật tử. Nó còn thể hiện tâm ý giúp tập trung hoàn toàn vào Đức Phật, vào các lời Phật dạy và con đường tu tập. Khi thực hành nhất tâm bái Phật, người Phật tử […]