Tag Archives: kiến tánh là gì

Ánh Sáng Minh Tâm Kiến Tánh Thành Phật Soi Sáng Con Đường Tâm Linh 

Kiến Tánh Thành Phật

Từ xưa đến nay con người luôn khao khát đi tìm sự bình an, hạnh phúc đích thực. Thế nhưng, những điều này đôi khi vươn xa nằm ngoài tầm với của tất cả chúng ta, bởi vì trong cuộc sống chúng ta chưa nhận thức được bản chất sự việc và chính bản thân […]